Loading...
Agrarisch recht2017-07-07T22:15:20+02:00

Agrarisch recht: niet alleen pacht

Agrarisch recht is eigenlijk een lappendeken van allerlei rechtsgebieden, die één raakvlak hebben; ze hebben betrekking op of raken de rechtspositie van de agrariër. Dat kan een probleem zijn met het RVO over de oormerken of het vervoeren van ziek vee,  wardoor u wellicht een korting op de toeslagrechten te wachten staat, maar ook vragen of u als pachter het recht van eerste koop heeft, of er sprake is van klassieke of geliberaliseerde pacht.

Landinrichting, toeslagrechten, betalingsrechten

Heeft u een agrarisch probleem, of het nu landinrichting, problemen of vragen over pacht, discussies over toeslag- of betalingsrechten of vragen over de herplantplicht op grond van de (oude) Boswet is, dan kunt met mij contact opnemen. Ik leg mij, naast bouwrecht en vastgoedrecht, sinds 2015 ook toe op agrarisch recht. Ik ben sindsdien ook verbonden aan de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten.

logo VVARA

De verpachter wil het land verkopen. Is hij nou niet verplicht het eerst aan mij als pachter aan te bieden?2016-10-24T19:17:49+02:00

Gewone pacht? Ja!

Als u nog een regulier pachtrecht heeft: ja.  De verpachter is verplicht het aan u verpachte land eerst aan te bieden.

Geliberaliseerde pacht? Nee!

Als u echter een zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomst heeft, geldt dit recht van eerste koop echter niet. Wel moet de pachtovereenkomst bij het aangaan door partijen dan uitdrukkelijk ook als geliberaliseerde pachtovereenkomst worden aangeduid. Wordt dit nagelaten, dan kan de pachtovereenkomst door de rechter als gewone of reguliere pachtovereenkomst worden beschouwd, in welk geval het recht van eerste koop weer geldt.

De voorkeursadvocaat: Het recht op vrije advocatenkeuze

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd en heeft u een juridisch probleem? Wist u dat u het recht heeft op vrije advocatenkeuze? Dat recht op een voorkeursadvocaat geldt als er een procedure noodzakelijk is. Dat hoeft [...]

Spring naar toolbar