Loading...
Blog2018-06-11T11:19:12+02:00
2606, 2018

Pacht gaat voor, verstekvonnis van kantonrechter gaat niet door.

juni 26th, 2018|Categories: agrarisch recht, Blog / vlog, Nieuws|Tags: , , , |0 Comments

In een recent nog ongepubliceerd vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden van 12 juni 2018 , heeft de kantonrechter bij verzetvonnis het verstekvonnis van dezelfde kantonrechter vernietigd. Verstekvonnis van de kantonrechter betrof pacht De reden hiervoor was gelegen in het feit dat er sprake was van [...]

1706, 2018

Procedure tegen Staatsbosbeheer (SBB) gewonnen over noodweg.

juni 17th, 2018|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog, vastgoedrecht, Zaak|Tags: , , , |0 Comments

Bij vonnis van 13 juni 2018  met rolnummer C/17/157866 / HA ZA 17-266 heeft de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden de vordering van mijn cliënte tot het aanwijzen van een noodweg ex artikel 5:57 lid 1 BW  toegewezen. Cliënte woonde reeds sedert 1989 in haar woning te Jubbega. Voor haar [...]

2705, 2018

Buurweg, zonder goede buur is die straks weg…

mei 27th, 2018|Categories: agrarisch recht, Blog / vlog, Nieuws, Uncategorised, vastgoedrecht, Zaak|Tags: , , |0 Comments

Een goede buurweg is beter dan een verre erfdienstbaarheid Verontwaardigd was hij, de gesoigneerde heer, toen ik enkele jaren geleden voor het eerst met hem sprak. Verontwaardigd over het onrecht dat hem werd aangedaan. Wat was het geval? De buurman had de toegang van de cliënt over diens erf tot [...]

1803, 2018

Uitslag kort geding overdracht fosfaatrechten (inscharing en uitscharing).

maart 18th, 2018|Categories: agrarisch recht, Blog / vlog, Nieuws|Tags: , , |0 Comments

Lees hier de uitslag van het  kort geding over de toedeling van de fosfaatrechten aan de inschaarder. De voorzieningenrechter heeft de vordering van de uitschaarder afgewezen. Omdat dit een uitspraak in kort geding is en hoger beroep zinloos is, omdat er geen uitspraak van het hof voor 1 april 2018 [...]

403, 2018

De voorkeursadvocaat: Het recht op vrije advocatenkeuze

maart 4th, 2018|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog, Bouwrecht, contractenrecht, Intellectuele eigendom, Nieuws, vastgoedrecht|Tags: , , |0 Comments

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd en heeft u een juridisch probleem? Wist u dat u het recht heeft op vrije advocatenkeuze? Dat recht op een voorkeursadvocaat geldt als er een procedure noodzakelijk is. Dat hoeft niet per sé een procedure te zijn waar advocatenbijstand verplicht is. Dus ook procedures bij [...]

1102, 2018

Uitschaarder wenst overdracht fosfaatrechten van inschaarder

februari 11th, 2018|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog, Uncategorised|Tags: , , , , , |0 Comments

Kort geding overdracht fosfaatrechten Op 1 maart 2018 dient er bij de voorzieningenrechter de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden om 13.15 uur een kort geding.  Dit kort geding wordt door mr. J.M.E. Hamming namens de uitschaarder van vee tegen de inschaarder van diens vee aangespannen. Inzet is de overdracht van aan de inschaarder toegekende fosfaatrechten vóór 1 [...]

1911, 2017

Auteursrecht van de architect

november 19th, 2017|Categories: Blog / vlog, Bouwrecht, Intellectuele eigendom|Tags: , , |0 Comments

Van auteursrecht heeft iedereen wel eens gehoord. Maar wat betekent het? Het wordt omschreven als een voortbrengsel van de menselijke geest, dat een persoonlijk stempel van de maker draagt en een origineel karakter heeft. Gedachten of ideeën zijn niet beschermd, tenzij deze in een 'werk' zijn vastgelegd. Zodra het werk [...]

1211, 2017

Gedold op de vierkante meter. Over oppervlakte, NEN 2580 en aansprakelijkheid verkoopmakelaar.

november 12th, 2017|Categories: Artikel, Blog / vlog, contractenrecht, vastgoedrecht|Tags: , , |0 Comments

Vroeger was er een Verkade reclame, waarin voetballer Gerald Vanenburg de uitspraak gebruikte: ‘Ik dol je op de vierkante meter’. Aan die uitspraak moest ik denken, toen ik kennis nam van een aantal recente uitspraken, waarbij de koper van een woning de verkopend makelaar (dus de makelaar van de andere [...]

1607, 2017

Verborgen gebreken bij de koop van een woning (met NVM model)

juli 16th, 2017|Categories: Artikel, Blog / vlog, contractenrecht, Uncategorised, vastgoedrecht|Tags: , , , , |0 Comments

Verborgen gebreken van je gekochte woning Huizenkopers kopen het vaak met hun gevoel. Je moet immers vallen voor een woning, waar je een groot aantal jaren met je gezin wil gaan wonen. Maar bij het ontdekken van de gebreken, zal de liefde liefde vaak enigszins bekoelen en rijst de vraag of [...]

1507, 2017

Uitspraak over verboden onderverpachting, stilzwijgende toestemming en (geen) bedrijfsmatige landbouw

juli 15th, 2017|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog, Nieuws, Zaak|Tags: , , , , , |0 Comments

Cliënt, een agrariër, pacht al geruime tijd van de protestantse gemeente vier percelen totaal groot 6.77.20 ha,tegen een pachtprijs van € 4.702,41. Hij heeft zelf eigendom een boerderij met gebouwen en erf in eigendom. Het totale areaal dat hij in gebruik heeft is ongeveer 7,5 ha. Op de percelen worden pootaardappelen [...]

707, 2017

Spelderholt gaat verder? Advies over herziening pacht bekend.

juli 7th, 2017|Categories: agrarisch recht, Nieuws|0 Comments

Op 3 juli 2017 heeft Sicko Heldoorn, oud gedeputeerde in Friesland met als portefeuille landbouw, verslag gedaan aan de Staatsecretaris van Economische zaken de heer Van Dam over zijn inventarisatie met de partijen die bij het akkoord van Spelderholt betrokken waren. Dit verslag is door de Staatssecretaris door gestuurd naar [...]

1906, 2017

De boeteclause in de NVM koopovereenkomst

juni 19th, 2017|Categories: Artikel, Blog / vlog, contractenrecht, vastgoedrecht|Tags: , , , |0 Comments

Boeteclause in NVM overeenkomst gehandhaafd De NVM overeenkomst voor de koop van woningen kent in haar nieuwste model wederom een boetebepaling. Een boete kan gezet worden op de niet nakoming van allerlei soorten verplichtingen in de overeenkomst, doch meestal heeft deze betrekking op het niet afnemen van een eerder gekochte [...]

1006, 2017

De ‘voorlopige’ koopovereenkomst, een misleidende term.

juni 10th, 2017|Categories: Artikel, Blog / vlog, contractenrecht, vastgoedrecht|Tags: , , , |0 Comments

Als bouw- en vastgoedadvocaat spreek ik regelmatig mensen die een huis gekocht of verkocht hebben en er van uitgaan dat daar nog onder uit te komen valt. Er is toch immers sprake van een 'voorlopige' koopovereenkomst? Misleidende term: geen voorlopige koopovereenkomst De benaming 'voorlopige koopovereenkomst' is echter één van de [...]

1006, 2017

Boete en randvoorwaardenkorting: ongeoorloofde dubbele bestraffing?

juni 10th, 2017|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog|Tags: , , , , |0 Comments

Ne bis in idem: geen dubbele bestraffing. In het Wetboek van Strafrecht staat in artikel 68 dat iemand voor hetzelfde feit niet tweemaal bestraft mag worden. Dubbele bestraffing is dus niet toegestaan. Dit riep bij agrariërs de vraag op of als zij al een korting hadden gekregen op hun GLB [...]

3005, 2017

CvBB bevestigt lijn dat opzettelijke overtreding van loonwerker wordt toegerekend aan landbouwer.

mei 30th, 2017|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog, Nieuws|Tags: , , , , |0 Comments

Gevolgen opzettelijk niet-emissie arm uitrijden mest door loonwerker voor opdrachtgever In een uitspraak van 24 mei 2017 (16/563) heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven de reeds eerder ingezette lijn van jurisprudentie bevestigd dat de opzet van een loonwerker bij het verkeerd (niet-emissiearm) uitrijden van dierlijke mest kan worden toegerekend [...]

2911, 2016

Hoe verloopt een procedure?

november 29th, 2016|Categories: Artikel, Blog / vlog, Uncategorised|0 Comments

Vaak wordt mij de vraag gesteld hoe een rechtszaak precies verloopt. Een rechtszaak kan op verschillende manieren verlopen, maar er zijn ook diverse soorten rechtszaken. Hieronder heb ik een verwijspagina gemaakt voor diverse procedures en verwikkelingen daarin. Rechtszaken bij de overheidsrechter Normaal is, tenzij partijen iets anders afspreken, de overheidsrechter [...]

2904, 2016

Fataal verzuim: geen ingebrekestelling.

april 29th, 2016|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog, Bouwrecht, contractenrecht, vastgoedrecht|Tags: , |0 Comments

Wat is een ingebrekestelling? Recent moest ik een aantal cliënten teleurstellen met de mededeling dat zij hun eigen glazen hadden ingegooid door geen ingebrekestelling te sturen voordat zij verdere actie hadden ondernomen. Indien u vindt dat uw tegenpartij wanprestatie pleegt bij de overeenkomst, is het raadzaam om die ingebrekestelling te [...]

2402, 2016

Beter een verre buur dan …

februari 24th, 2016|Categories: Artikel, Blog / vlog, vastgoedrecht|Tags: , , , , |0 Comments

Buur wilde privacy Enige tijd geleden trad ik op voor een echtpaar dat te maken had met een buurvrouw die buitengewoon veel waarde hechte aan haar privacy. Het perceel van mijn cliënten was, behoudens de openbare weg waar het aan grensde, geheel omgeven door het perceel van de buurvrouw. Vanuit [...]

1711, 2015

‘Algemene voorwaarden zijn volstrekt waardeloos ….’

november 17th, 2015|Categories: Artikel, Blog / vlog, Bouwrecht, contractenrecht|Tags: , , |0 Comments

Geprikkeld? Geprikkeld door de titel? Dan let u als ondernemer misschien nu goed op. Eigenlijk moet de titel gevolgd worden door ‘als ze niet goed worden overeengekomen’. Regelmatig tovert een cliënt met een grijns de algemene voorwaarden, daarnaar door mij gevraagd, op tafel, in de veronderstelling dit in ieder geval [...]

1510, 2015

Algemene voorwaarden in de bouw

oktober 15th, 2015|Categories: Artikel, Blog / vlog, Bouwrecht|Tags: , , , , , |0 Comments

Algemene voorwaarden in de bouw vaak negatief voor opdrachtgever De meeste aannemers hanteren algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen een aanzienlijke verandering brengen in de rechtspositie van partijen, zowel negatief als positief. Veel recht is namelijk niet dwingend recht, maar slechts regelend recht. Met andere woorden, de wet voorziet in gevallen [...]

2209, 2015

Opschortingsrecht, de laatste 5% en Woningborg garantie

september 22nd, 2015|Categories: Artikel, Blog / vlog, Bouwrecht|Tags: , , , , |0 Comments

 Woningborg garantie in strijd met de wet De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis (C/10/483831 /KG ZA 15-961: d.d. 22 september 2015 in een door mij namens een aannemer aangespannen zaak een aantal belangrijke zaken beslist. Achtergrond was in een zaak met een historie van geschillen tussen de aannemer en [...]

1007, 2015

De ene trap is de andere niet

juli 10th, 2015|Categories: Artikel, Blog / vlog, Bouwrecht|Tags: |0 Comments

Recent trad ik op voor een lokaal bekende aannemer in een zogenaamd Woningborg geschil. Dat is een geschil waar de Raad van Arbitrage als arbiter in eerste en enige aanleg (hoger beroep is dus niet mogelijk) optreedt in zaken waar een beroep wordt gedaan op de zogenaamde Garantie- en Waarborgregeling, [...]

1906, 2015

De Hoge Raad, formele rechtskracht van bestemmingsplannen en niet nagekomen toezeggingen

juni 19th, 2015|Categories: Artikel, Blog / vlog, vastgoedrecht|0 Comments

Arrest Hoge Raad over toezegging wijziging bestemmingsplan Op 19 juni 2015 heeft de Hoge Raad een aardig arrest gewezen in verband met een niet nagekomen toezegging van de gemeente Zoeterwoude om mee te werken aan het wijzigen van een bestemmingsplan teneinde een voormalig gemaal tot weekendwoning te bestemmen. Het arrest [...]

2704, 2015

De Boswet, door de bomen het bos kunnen blijven zien

april 27th, 2015|Categories: agrarisch recht, Artikel, Blog / vlog, vastgoedrecht|Tags: , , , |0 Comments

Inleiding In mijn praktijk die groeiender wijze steeds meer agrarisch van aard wordt, had ik [1] recent te maken met de Boswet. Hoewel ik wel eens kort aan de wet had gesnuffeld, had ik me daar tot voor kort nooit in verdiept. Want hoe interessant kon dan nou zijn, een wet [...]

Recente Tweets

Spring naar toolbar