Loading...
Intellectueel eigendom2018-06-11T11:01:23+02:00

In 1996 ben ik mede afgestudeerd op het onderwerp Handelsnamen en Dienstmerken. Sindsdien heb ik mijn kennis in de praktijk gebracht door cliënten bij te staan in handelsnaam kwesties, domeinnaamgeschillen en disputen over merkrechten. Ook op gebied van het auteursrecht en portretrecht kan ik u adviseren.

Auteursrecht

In tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken, wordt een werk niet slechts beschermd als er een zogenaamd copyright © teken onder staat. Naar Nederlands (en Europees) recht is dat niet vereist. Wel moet er sprake zijn van een origineel werk met een persoonlijk stempel van de maker. Voldoet een werk daaraan, dan heeft het daarom reeds auteursrechtelijke bescherming. Die duurt tot 75 jaar na de dood van de auteur. Auteursrecht wordt niet verkregen op ideeën, alleen op de verwezenlijking daarvan in een werk, zoals bijvoorbeeld een tekening, schilderij, beeld of foto. Architecten kunnen ook auteursrecht op hun woningontwerp hebben, mits dit maar origineel is en een persoonlijk stempel van henzelf heeft. Op de bouwtekening zelf rust sowieso auteursrecht. Schaamteloos kopiëren is derhalve niet toegestaan.

Met het auteursrecht kan de auteursrechthebbende een derde verbieden het werk openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen. Uiteraard kan er toestemming worden verleend, al dan niet tegen betaling van een vergoeding. Dit recht (het exploitatierecht) kan overgedragen worden middels een akte. In sommige gevallen geldt de opdrachtgever of werkgever als auteursrechthebbende in plaats van de persoon die het werk daadwerkelijk geschapen heeft. Als de architect werknemer was van een architectenbureau en in die hoedanigheid het ontwerp heeft gemaakt, rust het auteursrecht bij de werkgever, het architectenbureau.

Naast het exploitatierecht bestaan ook nog de zogenaamde persoonlijkheidsrechten, waarvan over het algemeen aangenomen wordt dat deze niet overdraagbaar zijn. Onder dit recht valt onder andere het recht op naamsvermelding, zodat het publiek weet wie de oorspronkelijke maker was. Daarom staat ook altijd de naam van de auteursrechthebbende onder de foto in de krant. Een ander persoonlijkheidsrecht dat met name voor architecten en kunstenaars interessant is, is het recht om verminking van het werk te verbieden.

Heeft u vragen over auteursrecht? Ik beantwoord ze graag voor u!

Handelsnamen en (dienst)merken

In Nederland geldt de Handelsnaamwet, die verbiedt dat een andere ondernemer een verwarring wekkende handelsnaam gebruikt. De oudste naam heeft de oudste rechten. Aangezien de wet uit het begin van de 20e eeuw stamt, heeft de wetgever nog geen rekening kunnen houden met internet. Voor de vraag of er een verwarring wekkende handelsnaam is wordt niet alleen gekeken naar de overeenkomsten tussen de namen, de originaliteit, maar ook naar de branche, het beschermingswaardige gebied en het relevante publiek. Twee bakkerijen De Vries kunnen uiteraard prima naast elkaar bestaan in Drachten en Deventer, maar wat nu als de bakkerijen allebei een internettak beginnen? Voor bescherming onder de Handelsnaamwet is een depot van de naam bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet nodig en niet relevant. Dat men de naam in het economisch verkeer gebruikt is voldoende. Wel moet dat gebruik natuurlijk enige omvang hebben. Ik spreek dan over een olievlekwerking.

De Handelsnaamwet geldt dus alleen in Nederland, maar het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) geldt naast Nederland ook voor België en Luxemburg. Middels dit verdrag kunnen tekeningen en modellen en ook (dienst)merken worden beschermd. Daarvoor is depot van de tekening, het model of het (dienst)merk vereist. Indien het depot toegelaten wordt, geldt gedurende een zekere periode bescherming in de gehele Benelux. De periode kan daarna verlengd worden. Met het depot geldt de bescherming overal ineens in de Benelux, van een olievlekwerking is derhalve geen sprake.

Met een depot kan de opmars van een concurrent elders, die al een ouder handelsnaamrecht heeft tot staan worden gebracht, mits er geen sprake is van een depot te kwader trouw. Dit geeft de uitbreidende ondernemer dus de nodige speelruimte.

Heeft u vragen over de materie?  Ik beantwoord ze graag voor u!

Als ik mijn handelsnaam inschrijf bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, krijg ik dan een recht op een handelsnaam?2017-11-19T22:07:34+02:00

Nee, een recht op een handelsnaam wordt verkregen door deze daadwerkelijk in het economisch verkeer te gebruiken. Het inschrijven van de handelsnaam in het handelsregister is niet genoeg om bescherming te verkrijgen. Als u dat door inschrijving wilt regelen, kunt u beter een dienstmerk laten registreren.

De voorkeursadvocaat: Het recht op vrije advocatenkeuze

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd en heeft u een juridisch probleem? Wist u dat u het recht heeft op vrije advocatenkeuze? Dat recht op een voorkeursadvocaat geldt als er een procedure noodzakelijk is. Dat hoeft [...]

Spring naar toolbar