Loading...
Bouwrecht2017-07-01T08:38:34+02:00

Onder bouwrecht valt niet alleen het bouwen van huizen of appartementencomplexen, ook schepen en kunstwerken, zoals het vervaardigen van beelden, vallen onder dit rechtsgebied. Of u nu aannemer bent, onderaannemer, opdrachtgever of kunstenaar, ik kan u als in bouwrecht gespecialiseerde advocaat adviseren over uw rechtspositie.

Is er een discussie over de juiste prijs, de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, heeft de aannemer het  huis wel of niet goed gebouwd, en kan de aannemer zich wel of niet terecht beroepen op een opschortingsrecht? U kunt met al uw vragen bij mij terecht. Ik heb reeds veel zaken in onderhandeling opgelost, maar ik voer zo nodig ook procedures bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Ik heb de Grotius-opleiding Vastgoedrecht gevolgd en hou mijn kennis op het gebied van bouwrecht als lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten uiteraard jaarlijks bij.

logo-vbra

Is een vaste prijs met een aannemer afspreken voldoende?2016-10-24T19:22:58+02:00

Nee, u moet ook laten vastleggen wat die aannemer allemaal precies voor u gaat doen. Legt u dat niet goed omschreven vast, dan kan de aannemer zich, als u een bepaald punt uitgevoerd wenst te zien dat niet omschreven staat in de zogenaamde ‘technische omschrijving’ of op de bouwtekening, zich op het standpunt stellen dat hij u ‘meerwerk’ in rekening mag brengen. Het is derhalve niet alleen belangrijk om af te spreken wat het werk gaat kosten, maar ook wat dat werk precies inhoudt.

De aannemer heeft aangekondigd het huis op te leveren. Hoe werkt dat en wat moet ik doen?2016-10-24T19:24:34+02:00

De oplevering

De oplevering is een belangrijk moment in de aanneemovereenkomst. De aannemer geeft daarmee te kennen dat hij vindt dat hij klaar is en dat hij het werk dus aan u kan opleveren. De wet en de meeste algemene voorwaarden in de bouw bepalen uitdrukkelijk dat u niet meer kunt klagen over gebreken die u bij de oplevering had gezien, maar niet bij de oplevering heeft gemeld. U wordt namelijk geacht deze zichtbare gebreken te hebben geaccepteerd!

Proces-verbaal van oplevering: zichtbare gebreken en onzichtbare gebreken.

Hoe bewijst u dat u de gebreken bij oplevering heeft gemeld? In de praktijk is daar het ‘proces-verbaal’ van oplevering voor ontwikkeld, een stuk dat zowel door aannemer als opdrachtgever ondertekend dient te worden. U moet alle punten waarvan u vindt dat de aannemer het beter had moeten doen op dit proces-verbaal melden. Indien de aannemer het met u eens is zal hij per punt voor akkoord tekenen. Het kan zijn dat de aannemer vindt dat u iets onterecht als opleveringspunt wilt vermelden. Laat u daarvan niet weerhouden om het punt toch te vermelden. In dat geval tekent de aannemer ‘voor gezien’ en niet ‘voor akkoord’. Indien de aannemer ‘voor akkoord’ heeft getekend, dient hij dit punt binnen een korte periode te herstellen. Laat u na het punt te vermelden, dan kunt u daar, behoudens uitzonderingen, later niet op terugkomen. Kortom, het is zaak om bij de oplevering alle zichtbare gebreken op het proces-verbaal van oplevering te vermelden. Slechts op onzichtbare gebreken kunt u – naast de wel genoteerde opleveringspunten- later terugkomen.

Kan mijn wederpartij mij zomaar verplichten om aan arbitrage deel te nemen?2016-10-24T19:24:58+02:00

Niet tegen uw wil: recht op toegang tot gewone rechter

Zonder dat u samen hier iets over afgesproken heeft kunt u niet zomaar verplicht worden aan een arbitrageprocedure deel te nemen. Iedereen heeft er immers recht op zijn zaak voor te leggen aan de gewone rechter.

Arbitrage in algemene voorwaarden

Vaak staat in algemene voorwaarden een zogenaamde arbitrage clausule. Dat wil zeggen dat de opsteller van de algemene voorwaarden de zaak niet aan een gewone rechter wil voorleggen, maar aan een arbiter. In zaken waarin consumenten betrokken zijn wordt zo’n arbitrageclausule tegenwoordig als ongeldig gezien, tenminste, als de consument daartegen protesteert. Wat wel mag is dat in de algemene voorwaarden een keuze opgenomen wordt, waarbij de consument binnen een maand na aangeschreven te zijn kenbaar, moet maken welke instantie hij verkiest. Laat hij na een keuze te maken, dan kan de opsteller van de algemene voorwaarden de zaak voorbrengen bij de arbiter. Wel moet goed bekeken worden of de algemene voorwaarden überhaupt van toepassing zijn!

Is arbitrage dan nadelig?

Het hangt maar net van het perspectief af of arbitrage voordeliger is dan de gewone rechter. Vaak is arbitrage duurder dan de gewone rechter, maar is de arbiter wel weer kundiger op een bepaald gespecialiseerd vakgebied. Bij de arbiter mag u zelf in persoon procederen, terwijl u bij de rechter vaak te maken heeft met een verplichte inschakeling van een advocaat. Het hangt ook net van uw zaak af welke keuze het beste gemaakt kan worden. Daar informeer ik u graag over.

De voorkeursadvocaat: Het recht op vrije advocatenkeuze

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd en heeft u een juridisch probleem? Wist u dat u het recht heeft op vrije advocatenkeuze? Dat recht op een voorkeursadvocaat geldt als er een procedure noodzakelijk is. Dat hoeft [...]

Artikel 18 Wetboek van Koophandel (WvK): Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor datgene waartoe de VOF reeds veroordeeld was

Raad van Arbitrage (bodemzaak) d.d. 13 juni 2017:Beslissing op verzoek tot het hoofdelijk veroordelen van de vennoten van de vof tot betaling aan opdrachtgevers van datgene waartoe diezelfde vof in een eerder gevoerde procedure bij [...]

By |juni 13th, 2017|Categories: Bouwrecht, Zaak|Tags: , |0 Comments

Erfdienstbaarheid, procesrechtelijke verwikkeling

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-09-2016, Erfdienstbaarheid. Procesrechtelijke verwikkeling (incident niet-ontvankelijkheid/onbevoegdheid) waarbij nieuwe eigenaar van het dienend erf in hoger beroep is gedagvaard door de eigenaar van het heersend erf na verandering van staat (verkoop door eigenaar dienend erf). [...]

By |september 27th, 2016|Categories: agrarisch recht, Bouwrecht, vastgoedrecht, Zaak|Tags: , , |0 Comments
Spring naar toolbar