Hoe verloopt het eerste contact?

Na het eerste contact probeer ik als in bouwrecht, vastgoedrecht en agrarisch recht gespecialiseerde advocaat eerst te inventariseren of ik überhaupt een zinvolle bijdrage kan leveren. Soms moet ik constateren dat het belang te gering is om mij in te schakelen, daar ik voor behandeling van een zaak uiteraard ook een honorarium in rekening breng. Soms verwijs ik iemand naar een collega.

Dat eerste contact kan via de telefoon lopen, maar een persoonlijk gesprek, al dan niet via video conferencing programma’s zoals Skype of Wire is ook mogelijk.  Een berichtje via het contactformulier of via Linked-in kan uiteraard ook. Uit kostenoverwegingen voor u voer ik de persoonlijke gesprekken meestal op mijn kantoor te Drachten, maar in overleg kan er ook op zekere dagen elders dan in Drachten of Friesland worden afgesproken. U dient er dan wel rekening mee te houden dat ik de reistijd declareer.

Nadat we echter samen vastgesteld hebben dat ik een verschil zou kunnen maken, bespreek ik met u de strategie en leg deze vast in een opdrachtbevestigingsbrief. Voordat ik aan de slag ga, dient u deze eerst ondertekend te retourneren. Indien er door mij de inschatting gemaakt wordt dat er eerst kosten gemaakt moeten worden, zoals te betalen griffierechten, ontvangt u een voorschotnota, die u eerst moet betalen, alvorens ik aan het werk ga. Deze kunt u langs digitale wijze betalen.

Vooraf helderheid

Omdat advocaten in procesvoering gespecialiseerde juristen zijn, zijn daar natuurlijk kosten aan verbonden. Wij dienen onze kennis jaarlijks op peil te houden, waarmee wij u weer beter van dienst kunnen zijn. Ik werk op uurtarief, maar in sommige gevallen ben ik bereid met u een vaste prijsafspraak te maken, afhankelijk van het type zaak. Bij een vaste prijsafspraak dient echter een groot deel van de declaratie tevoren betaald te worden. Over mogelijke prijsafspraken leest u hier verder.

Indien u meer wilt weten over de kosten van procederen, dan kan ik u voor de gewone rechtspraak naar de site van de rechtspraak verwijzen en voor procedures die bij de Raad van Arbitrage dienen naar deze site.

De digitale advocaat

Ik communiceer graag en veel per mail, omdat op deze manier dit makkelijk vastgelegd kan worden in het digitale dossier, waarmee ik werk. Het verzoek is bij corresponderen altijd het kenmerk van de zaak te vermelden in de onderwerpregel van de mail, omdat het systeem dan de mail in het juiste dossier kan plaatsen. Uiteraard is een telefoongesprek of videoconferencing ook mogelijk, maar verstandig is dan een speciale afspraak daarvoor te maken via 06-12928637 of via info@justhamming.nl, zodat ik ook daadwerkelijk voor u beschikbaar ben.

Voordat ik brieven of processtukken verstuur of indien, leg ik u deze eerst in concept voor. Het is mijn uitdrukkelijk verzoek dat u deze goed doorleest en controleert op fouten, want ook ik ben niet onfeilbaar. Een goede brief of processtuk is immers een samenwerking tussen advocaat en cliënt. Nadat u mij heeft laten weten, verzend ik de brief of dien ik het processtuk in.

Kom je er onderling uit?

Geloof het of niet, maar niet alle advocaten staan te popelen om lukraak procedures te beginnen. We proberen altijd eerst in overleg met de wederpartij te treden om te bezien of het door u gewenste resultaat ook langs minnelijk weg bereikt kan worden. Omdat procederen duur kan zijn, heeft dat uiteraard de voorkeur. Maar soms is procederen, bijvoorbeeld omdat de wederpartij daarmee begonnen is, onvermijdelijk. Dan sta ik er ook voor u en uiteraard probeer ik in beide gevallen het best mogelijke resultaat voor u er uit te slepen, de realiteit niet uit het oog verliezende.